Radio Stockholm

29.08.2020

Den 18 augusti gjorde Radio Stockholm ett inslag om oss, länk finns längst ner i bifogad länk. Alla kan kontakta lokal media, tidningar eller annat och berätta att vi gör detta! Hänvisa till hemsidan för mer information! 

https://beta.swenurse.se/evenemang/evenemang/2020-07-09-spring-for-halsa-och-liv---virtuellt

/Johanna